điều kiện-điều khoản

Dưới đây là những quy định và điều kiện cần tuân thủ từ cả hai bên. Khi bạn tham gia OXBET, bạn đã cam kết hiểu và tuân thủ các điều khoản được đề ra.

 1. Bạn phải đủ khả năng và chịu trách nhiệm đối với quyết định của mình. OXBET không chấp nhận khách hàng chưa đủ tuổi thành niên.
 2. Nếu phát hiện bất kỳ thông tin liên quan đến người chơi không đủ điều kiện, chúng tôi có thể không xử lý bất kỳ giao dịch nào.
 3. Tham gia trang cá cược của chúng tôi là sự tự nguyện và cá nhân, không đại diện cho bất kỳ tổ chức hoặc nhóm cộng đồng nào.
 4. Mọi giao dịch của chúng tôi đều được xử lý cá nhân với từng khách hàng, OXBET sẽ không giải quyết bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến tài khoản chung của một nhóm.
 5. Yêu cầu người chơi tham gia OXBET với tinh thần “CÔNG BẰNG” và “MINH BẠCH”.
 6. Mọi hành vi làm mất cân bằng trong hoạt động cá cược, như sử dụng gián điệp mạng hoặc phần mềm không minh bạch, sẽ được điều tra và xử lý không khoan nhượng.
 7. OXBET cấm mọi hành vi gian lận trong quá trình tham gia hệ thống.
 8. Khi phát hiện thành viên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào hành vi gian lận, chúng tôi có quyền hủy tư cách thành viên mà không cần thông báo trước.
 9. Khi tham gia giao dịch trên trang web, bạn phải đảm bảo giao dịch chính xác vào hệ thống tài khoản mà chúng tôi hỗ trợ.
 10. OXBET từ chối giải quyết các giao dịch không chính xác hoặc không phù hợp với thông tin của chúng tôi.
 11. Ngoài ra, khi tham gia các chương trình khuyến mãi, OXBET có các điều khoản riêng mà người tham gia cần xem xét kỹ trước khi quyết định tham gia.
 12. Bỏ qua các điều khoản và quy định về khuyến mãi có thể dẫn đến sự từ chối giải quyết từ phía chúng tôi.
 13. Vui lòng tham khảo đầy đủ để có quyết định tố